ניהול וכלכלה

רקע כללי לימודי ניהול פיננסי לעסקים

אחד האתגרים המרכזים עבור העסקים בארץ ובעולם, הינו ניהול פיננסי שגוי, אשר מביא בסופו של דבר לסגירת העסק.

הסיבות לכשל בניהול פיננסי הינם רבות ומגוונות, אך הבסיס של כל אותם סיבות היא שבעלי העסקים אינם מחוברים למספרים של העסק. הדבר נובע או בשל אי הבנה בתחום הפיננסי בכלל והבנת הדוחות השונים ומשמועתם בפרט, או בשל העדר זמינות המידע הפיננסי הנחוץ להם בכל רגע נתון.

כתוצאה מכך עסקים רבים נקלעים למצוקה של מזומנים זמינים (גם אם לכאורה החברה מרוויחה…. כן זה קורה…) ומכאן הדרך להגברת הלחץ ולסגירת העסק הולכים ומתקרבים.

בסיום הקורס המשתתפים יכירו ויבינו על מבנה המערכת הפיננסית בארגון, ידעו לבנות בעצמם תקציב מסודר ולנהל תזרים שוטף לעסק שלהם. על ידי כך הם יוכלו לשפר את ביצועיהן ולדעת לצפות בעיות מראש ולהערך אליהם בהתאם.

ולכן מטרת הקורס

להעניק למשתתפים בה כלים וידע להתמודד מול האתגרים הפיננסיים הניצבים מולם, להבין את משמועתם של הדוחות השונים, להבין את מערכת המס בישראל וכיצד היא מחושבת, להבין כיצד לנתח את התוצאות העיסקיות של העסק וכו…

קהל היעד

בעלי עסקים, יזמים, אנשי כספים שמעונינים לרכוש כלים נוספים מתוך עולם הפרקטיקה.

תנאי קדם

  • ראיון אישי / ייעוץ להכוונה מקצועית

זכאות לתעודה

*

דרישות מהסטודנט

לצורך ההצלחה בקורס יש לעמוד בדרישות הבאות:

  • נוכחות בכל השיעורים 

פירוט מערכת שעות/ שעות אקד׳ לפי נושאים:

*

ימי / מסלולי לימוד:

הקורס יתפרס על פני 12 מפגשי בוקר בני 4 שעות אקדמיים לכל מפגש
09:00 – 12:15 / 16:00 – 19:15

הכירו את צוות המורים:

ניב נשיא, רו"ח בן 31, נשוי +2.

יליד אילת שחזר אליה לאחרונה לאחר שהות של כ7 שנים במרכז הארץ.

ניב כיום סמנכ"ל הכספים של קבוצת כראל באילת, חברה אשר מנהלת פרויקטי נדל"ן בהיקפים של מאות מליוני ₪.

במקביל ניב מרצה בתחום הפיננסים (חשבונאות, מימון וכלכלה) במוסדות האקדמיים בארץ 

ולאחרונה הקים, יחד עם שותף, משרד ראיית חשבון אשר מעניק לעסקים את כל השירותים הפיננסים הדרושים החל משירותי ביקורת, תכנוני מס  והגשת דוחות שנתיים למס הכנסה

 ועד ליעוצים ולווים כלכלים לעסקים אשר בעזרתם העסקים מצליחים להבין טוב יותר את הפעילות בעסק שלהם.

למה ללמוד אצלנו?

תכנית הלימודים וטפסים חשובים

מפגש 

נושא

1-3

הקדמה, מהו העולם הפיננסי ומדוע הוא כל כך חשוב, מה המערכות הפיננסיות הפועלות בארגון? דוחות כספיים: דוח על המצב הכספי (מאזן), הסבר על צד האקטיב וצד הפאסיב, נכסים שוטפים ולא שוטפים, דוגמאות לנכסים עיקיריים: מזומן, השקעות, לקוחות, מלאי, ר"ק, נדל"ן להשקעה. התחיבויות החברה: הלוואות, אג"חים, ספקים. הון עצמי, הון מניות, פרמיה על מניות.

דוח רווח והפסד: סעיפים עיקריים, הכנסות, ע.מכר, רווח גולמי, הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק , רווח תפעולי, הכנסה והצאה אחרת, הוצאות מימון, רווח לפני מס, הוצאות מיסים ורווח נקי – מכאן ניתן למשוך דיבדנדים.

הסבר על ההבדל בין מאזן לדוח רווח והפסד.

דוח תזרים (כולל משמעויות) ודוח על שינויים בהון בקצרה.

ניתוח דוחות כספיים בסיסי, יחסים פיננסיים עיקרים להבנת ביצועי החברה.

4-5

מערכות המס בישראל, ביטוח לאומי- תשלומים ואחוזים, מע"מ – מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות, מס הכנסה, יחיד, חברה. עלויות עובד ועלויות מעביד.

6-7

תמחיר- כלים לביצוע תמחור של מוצרים, העמסת עלויות עקיפות 

8-9

מבוא לייעוץ כלכלי – עקרונות לניהול תזרים בצורה נכונה, סימנים לבעיות תזרים מזומנים, מעקב שוטף אחר פעילות בעסק, עקרונות לבניית תקציב

10-   12

עקרונות בסיסיים במימון, ערך נוכחי וערך עתידי, חישוב ערך נוכחי ועתידי של סדרת תשלומים, חישובי ריביות, הלוואות, לוחות סילוקין, ומבוא לחישובי כדאיות פרויקטים