חטיבת הספורט

רקע כללי תוכנית להכשרת מדריכים באומנויות לחימה בסיס (בסוגי אומנויות לחימה/שיטות לחימה שאינן מוכרות על יד מנהל הספורט)

מבוא:

סעיף 2 לחוק הספורט, התשמ"ח- 1988 קובע כי "השר רשאי לקבוע בצו, כי בענף ספורט מסוים כולו או חלקו לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף".

סעיף 2 לתקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנ"ז- 1997 קובע כי " בענף ספורט תחרותי או שיש בו סיכון גופני כמפורט להלן לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף".

בסעיף 2 (א)(50) מצוינים ענפי ה"קראטה, קרב מגע וכל אומנויות לחימה לסוגיהן" (להלן-אמנויות לחימה או אמנות הקרב)

אומנויות לחימה/ הקרב ככלל מוגדרות כמיומנויות גופניות נרכשות, שעיקרן שיפור יכולת הלחימה בשעת קרב פנים אל פנים אך מקיימים ערכים נוספים כגון ערך אומנותי, יכולת שליטה בגוף, שיפור היכולת התודעתית וכדומה.

לעניין ענפי אמנויות לחימה/ קרב המוכרים על ידי מנהל הספורט ופועלים תחת התאחדויות ואיגודי ספורט מוכרים במדינת ישראל, מנהל הספורט שבמשרד התרבות והספורט מכיר ונותן אישורי הכרה להכשרת מדריכים ומאמנים לפי תכנית הכשרה ענפית, שבסיומה ניתנת תעודה לכל מדריך בענף ספציפי. את רשימת ענפי הקרב – אומנויות הלחימה מוכרים ניתן לראות באתר המשרד : לינק -רשימת ענפי הקרב המוכרים על ידי מנהל הספורט

לעניין ענפי הקרב ושיטות באומנויות לחימה שאינם מוכרים על ידי מנהל הספורט ואין לגביהם התאחדות/ איגוד ספורט מוכר בישראל, מנהל הספורט החליט שהחל מתאריך 1.9.2012 לא יעסוק אדם באמנויות לחימה שאינן מוכרות ובלבד שקיבל הכשרה ממוסד מוכר ויש בידו תעודת מדריך באמנות לחימה – בסיס. (סוגי אומנויות לחימה/שיטות לחימה שאינן מוכרות על ידי מנהל הספורט). הכשרה זו באה לתת מענה להגדרה של אומנויות לחימה לסוגיה שקבע המחוקק מבלי שציין את סוג אומנות הלחימה/שיטה.

אי לכך בכל ענפי הקרב הפועלים תחת איגוד או התאחדות המוכרים על ידי מינהל הספורט כגון: אגרוף, אגרוף תאילנדי, או-שו, אייקידו, ג'יאוג'יטסו, ג'ודו, האבקות, טאקוונדו, קיק בוקס, קראטה, קראטה מסורתי, קיים מסלול הכשרה למדריכים ולמאמנים כענף מוכר, כאמור, ותעודת מדריך או מאמן תינתן לאותו ענף מוכר.

כדי לשמור על בטיחות הספורטאים והמתאמנים וכדי להפחית את מידת הסיכון והנזק שיכול להיגרם בשל היעדר תעודת הכשרה באמנויות לחימה כגון: קונג פו, קיוקושינקאי, קרודו, אבי"ר, דניס הישרדות, לחימה משולבת, קרב מגע, הגנה עצמית, קרב מגן, קרב פנים אל פנים, אומנות לחימה סינית או כל תחום העונה להגדרה של "אמנות לחימה/שיטות לחימה שאינן מוכרות ", כפי שצוין לעיל- לא יוכלו להדריך ולאמן בענפים/ שיטות אלו ואחרות מי שלא יהיה בידו תעודת מדריך באומנויות לחימה בסיס וזאת על מנת להכשיר את העוסקים בפעילות שיש בה סיכון גופני ולהקנות להם מיומנויות בטיחות בסיסיות בעבודתם עם מתאמנים וילדים בפרט.

הוראות מעבר:

1. עוסקים בהדרכה בתחומים אלה, יוכלו להמשיך ולהדריך עד לתאריך 1.9.2012. החל ממועד זה, לא ניתן יהיה לעסוק בהדרכה ואימון באמנויות לחימה, בכל מסגרת וללא תעודת הסמכה. המבקשים להמשיך ולעסוק בתחום זה מעבר למועד האמור נדרשים להשלים הסמכתם תוך שנתיים ימים ולא יאוחר מ-1 בספטמבר 2012.

2.כל מי שמחזיק בידו תעודת מדריך ב: קרב מגע, הישרדות, הגנה עצמית ,שניתנה ממוסד מוכר/שהוכר על ידי מנהל הספורט (רשות הספורט והחינוך הגופני –לשעבר) ואשר חתומה על ידי נציג מנהל הספורט, יכול להמשיך ולהדריך עם תעודה זו ואינו נדרש לעבור ההכשרה באומנויות לחימה בסיס.

מטרות הקורס

אומנות לחימה היא מיומנות גופנית נרכשת שעיקרה שיפור יכולת הלחימה בשעת קרב פנים אל פנים ,אך מקיימת ערכים מוספים ,כגון ערך אומנותי, יכולת שליטה בגוף, שיפור היכולות התודעתיות וכדומה. התוכנית מיועדת לכל העוסקים בהדרכת באומנויות לחימה (מקצועות הקרב) השונות, ושאינן מוכרות על ידי מנהל הספורט, כגון: הגנה עצמית, קרב מגע, הישרדות , לחימה משולבת וכד'. החל מתאריך 1.09.2012 לא יעסוק אדם בהדרכה /אימון באומנויות לחימה ענפים/שיטות שאינן מוכרות על ידי מנהל הספורט כל עוד אין בידו תעודת מדריך באומנות לחימה בסיס.

קהל היעד

**

תנאי קדם

תנאי קבלה לקורס:

לקורס יתקבלו חניכים מגיל 17 לפחות בעלי ניסיון מוכח במקצועות הקרב , של לפחות 3 שנים (המועמד יציג אישור רשמי מהמועדון שבו התאמן/מתאמן) ואשר יעברו מבחני כניסה.

מבחני כניסה :

המועמדים יידרשו לעבור ראיון אישי ומבחן מעשי.

זכאות לתעודה

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:

– מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף)

– מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן המעשי = 70 לפחות.

התעודה תינתן רק לאחר שהחניך השלים קורס מגיש עזרה ראשונה (בהיקף של 28 שעות, כפי שאושרה על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט) ושהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה .

בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודה שבה יוגדר/ייכתב שהנ"ל הוסמך כ:"מדריך אומנויות לחימה בסיס – אומנויות לחימה שאינן מוכרות על ידי מנהל הספורט".

תעודת ההסמכה תינתן רק לחניך בעל תעודת מגיש עזרה ראשונה שהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה .

דרישות מהסטודנט

**

פירוט מערכת שעות/ שעות אקד׳ לפי נושאים:

תכנית הלימודים כוללת 237 שעות:

א. מדעים/ עיוני – 90 שעות .

ב. מעשי/ענפי – 117 שעות .

ג. סטאז'- 30 שעות.

ימי / מסלולי לימוד:

**

הכירו את צוות המורים:

**

למה ללמוד אצלנו?

תכנית הלימודים וטפסים חשובים

תכניות לימודים עיונית – סה"כ 90 שעות לימוד
( אנטומיה (30 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מערכות ואברים בגוף האדם – סקירה תאים, רקמות (חיבור, שריר עצב) 3
2 מערכת הלב וכלי הדם 4
3 מערכת הנשימה 4
4 מערכות השתן והעיכול 2
5 מערכת העצמות תנועות ומערכת המפרקים 4
6 מערכת השרירים 8
7 מערכת העצבים 3
8 מבחן מסכם 2
( פיזיולוגיה כללית ובמאמץ (30 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 אנרגיה ופעילות גופנית 3
2 צריכת חמצן במנוחה ובמאמץ 4
3 מאפיינים של סוגי מאמץ שונים 4
4 הלב ומחזור הדם במאמץ 3
5 מערכת הנשימה במנוחה ובמאמץ 3
6 מערכת השרירים בפעילות גופנית 4
7 הערכת היכולת הגופנית 4
8 פעילות גופנית בתנאי אקלים וסביבה עוינים 3
9 מבחן מסכם 2
( תורת האימון וכושר גופני – מבוא (15 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 כושר גופני – הגדרות וקווים מנחים לאימון ילדים וצעירים 2
2 עקרונות האימון 2
3 אימון הגמישות 2
4 אימון המיומנות המוטורית 2
5 אימון המהירות 2
6 אימון הכוח 2
7 אימון הסבולת 2
8 מבחן 1
(פסיכולוגיה של הספורט (15 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 היבטים פסיכולוגיים בהדרכת ילדים ונוער 2
2 עקרונות יסוד של התנהגות – שימוש משובים, חיזוקים ובניית מוטיבציה 4
3 מעורבות הורים בספורט 2
4 דגשים בעבודה עם ספורטאים מתבגרים 2
5 מסוגלות עצמית, הישגיות, ותיאוריות ייחוס דימוי עצמי, מסוגלות עצמית ודרכים לקידומם נבואה המגשימה את עצמה מניע הישג ותחרותיות תיאוריות ייחוס 2
6 הכנה לתחרות 2
7 מבחן מסכם 1
 תכנית לימודים ענפית/מעשית -117 שעות
מס׳ הנושא הנלמד מספר שעות הערות
1 מיומנויות הדרכה-מתודיקה עיוני, בטיחות האימון והמתאמן 10 כיתה
2 מיומנויות הדרכה אימון המדריך-יישום בטיחות האימון והמתאמן 30 כיתה+ מעשי
3 כושר גופני ספציפי-עיוני 6 כיתה
4 טכניקות יסוד –מעשי/עיוני 20 כיתה+ מעשי
עמידות, סוגים וצורות מעשי
תנועת הגוף במרחב הכללי והאישי והקשר לאומנויות לחימה מעשי
עבודת ידיים-הגנות, התקפות, בריחים מעשי
בעיטות -סוגים וצורות מעשי
הטלות מעשי
5 עקרונות הקרב
20 מעשי
קרב בסיסי מעשי
קרב בעמידה כנגד יריב אחד/מספר יריבים רב מעשי
קרבות קרקע מעשי
6 אתיקה + היסטוריה של אומנויות הלחימה 6 כיתה
7 הכנה גופנית לילדים 15 כיתה+ מעשי
8 מבחני סיום -ע"פ הנדרש לפי 20 תלמידים 10 כיתה+ מעשי
סה"כ שעות 117