חטיבת הספורט

רקע כללי תוכנית הכשרת מדריכים בכדורסל

**

מטרות הקורס

הכשרת מדריכי כדורסל על פי חוק הספורט.

קהל היעד

**

תנאי קדם

על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה במוסד/בבית ספר להכשרת מדריכים.

מבחני כניסה:

המועמדים יידרשו לעבור ראיון אישי ומבחן מעשי.

זכאות לתעודה

מבחני גמר:

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:

  • מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף)
  • מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן המעשי = 70 לפחות. בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת מדריך .

*תעודת ההסמכה תינתן רק לחניך בעל תעודת מגיש עזרה ראשונה שהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה .

ציוני הקורס יחולק ל- 4 קטגוריות (לכל קטגוריה יינתן ציון נפרד):
מס׳ שם הנושא היקף שעות אופן הערכה
1 היבטים כלליים באימון כדורסל עד גיל 16 44 100% מבחן עיוני
2 יסודות המשחק 56 80% מבחן עיוני
20% שליטה במיומנויות
3 עקרונות המשחק הקבוצתי 16 80% מבחן עיוני
20% הגשת עבודה
4 מתודיקה 14 40% הגשת עבודה
60% תצפית באימון

 

 

 

דרישות מהסטודנט

**

פירוט מערכת שעות/ שעות אקד׳ לפי נושאים:

תכנית הלימודים כוללת 200 שעות כמפורט להלן:

א. מדעים / עיוני –60 שעות .

ב. מעשי – 140 שעות .

סה"כ : כ- 200 שעות

1. לתוכנית הכשרה זו יש להוסיף אם נדרש, את השעות להשלמת המבחנים העיוניים והמעשיים (על פי מס' החניכים)

2. במהלך קורס ההכשרה חייב המוסד לתת לכל חניך התנסות בהדרכה ואימון בשיעור של 3 התנסויות בנות 20 דק' לפחות כל התנסות בה יזכה החניך למשוב מהמאמן המקצועי של הקורס על הדרכתו את הקבוצה .

ימי / מסלולי לימוד:

**

הכירו את צוות המורים:

**

למה ללמוד אצלנו?

תכנית הלימודים וטפסים חשובים

תוכניות לימודים עיונית – סה"כ 60 שעות לימוד

א'1 – אנטומיה (15 שעות )

שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מבנה גוף האדם – תאים, רקמות, מערכות 2
2 מבנה ותכונות הרקמות הבאות: סחוס, עצם, שריר, עצבים, עור, רצועה וגיד 2
3 המשך + טרמינולוגיה 2
4 מערכת המפרקים 2
5 מערכת הנשימה 2
6 מערכת לב וכלי דם 2
7 סקירת שלד ושריר כלליים 2
8 מבחן מסכם 1

א'2 – פיזיולוגיה כללית ובמאמץ ( 15 שעות)

שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 אספקת אנרגיה לפעילות גופנית– טיפוסי מאמץ, אדנוזין טריפוספט, קריאטין – פוספט 4
2 גליקוליזה ויצור חומצת חלב – תהליך הגליקוליזה, חומצת חלב כגורם מגביל, פינוי חומצת חלב 2
3 גליקוליזה ויצור חומצת חלב(המשך) – OBLA, קביעת OBLA, חשיבות ה- OBLA בספורט, התאוששות ממאמצים עצימים 4
4 תהליכים אירוביים – התהליך האירובי, הגליקוליזה, מעגל קרבס ושרשרת הנשימה 2
5 צריכת החמצן – במנוחה ובמאמץ, גרעון החמצן 2
6 מבחן מסכם 1
**הערה: יש להדגיש את ההבדלים הפיזיולוגים (אם ישנם) בין נשים לגברים בכל הנושאים לעיל.

א'3– תורת האימוןמבוא (15 שעות)

שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מבוא לכושר גופני מרכיבי יכולת גופנית וקואורדינטיבית 2
2 כושר גופני וקואורדינציה(כלליים וייחודיים) 2
3 שיטות להקניית יכולת גופנית וקואורדינטיבית באימון 2
4 שיטות ואמצעים לפיתוח יכולת גופנית וקואורדינטיבית 2
5 החימום ויכולת גופנית קואורדינטיבית כללית 2
6 אמצעים לשיפור יכולת גופנית וקואורדינטיבית כללית וייחודית 2
7 אמצעים לשיפור יכולת גופנית וקואורדינטיבית כללית וייחודית 2
8 מבחן מסכם 1
**יש להתייחס לנשים/ילדות במהלך הלימוד של נושאים אלו.

 

א'4 – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט (15 שעות)

שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 על הקשר שבין המדריך/ה לבין הספורטאי/ת (עבודה של בנים עם בנות) 2
2 גישות ביהביוריסטיות והקשרן לספורט 2
3 גישות דינמיות והקשרן לספורט 4
4 מוטיבציה של ילדים להשתתפות בספורט והסיבות לנשירה 2
5 מעורבות הורים בספורט 2
6 הפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות(בנים/בנות) 2
7 מבחן מסכם 1

ב. תכנית לימודים ענפית/מעשית – 140 שעות

שיעור מס׳ הנושא הנלמד מספר שעות הערות
1 היבטים כללים באימון כדורסל 30 כיתה+

מעשי

2 פיתוח אינטואיציה ותגובות באמצעות משחקים ותרגילי אימון

 

4 מעשי
3 עקרונות עבודה בבית ספר לכדורסל 12 כיתה+

מעשי

4 אקטיבציה לאימון  4 מעשי
5 יסודות התקפה 46 מעשי
6 ריבאונד   2 מעשי
7 יסודות הגנה 8 מעשי
8 עקרונות משחק קבוצתי בהתקפה  16 מעשי
9 פיתוח יכולת גופנית ספציפית לכדורסל 8 כיתה+

מעשי

10 מבחנים 10 כיתה+

מעשי

סה״כ שעות 140