חטיבת הספורט

רקע כללי תוכנית להכשרת מדריכי גלגיליות

**

מטרות הקורס

להכשיר מדריכים/ות בתחום הגלגיליות.

לשפר מיומנויות הוראה.

קהל היעד

**

תנאי קדם

על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה במוסד/בבית ספר להכשרת מדריכים של מינהל הספורט.

מבחני כניסה:

המועמדים יידרשו לעבור ראיון אישי ומבחן מעשי.

זכאות לתעודה

מבחני הגמר:

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:

– מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף)

– מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן המעשי = 70 לפחות.

בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת מדריך .

תעודת ההסמכה תינתן רק לחניך בעל תעודת מגיש עזרה ראשונה שהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה .

דרישות מהסטודנט

**

פירוט מערכת שעות/ שעות אקד׳ לפי נושאים:

תכנית הלימודים כוללת 200 שעות כמפורט להלן:

א. מדעים / עיוני –60 שעות .

ב. מעשי/ ענפי – 140 שעות .

סה"כ : כ- 200 שעות

1. לתוכנית הכשרה זו יש להוסיף אם נדרש, את השעות להשלמת המבחנים העיוניים והמעשיים (על פי מס' החניכים)

2. במהלך קורס ההכשרה חייב המוסד לתת לכל חניך התנסות בהדרכה ואימון בשיעור של 3 התנסויות בנות 20 דק' לפחות כל התנסות בה יזכה החניך למשוב מהמאמן המקצועי של הקורס על הדרכתו את הקבוצה .

ימי / מסלולי לימוד:

**

הכירו את צוות המורים:

**

למה ללמוד אצלנו?

תכנית הלימודים וטפסים חשובים

תוכניות לימודים עיונית – סה"כ 60 שעות לימוד
א'1 – אנטומיה (15 שעות )
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מבנה גוף האדם – תאים, רקמות, מערכות 2
2 מבנה ותכונות הרקמות הבאות: סחוס, עצם, שריר, עצבים, עור, רצועה וגיד 2
3 המשך + טרמינולוגיה 2
4 מערכת המפרקים 2
5 מערכת הנשימה 2
6 מערכת לב וכלי דם 2
7 סקירת שלד ושריר כלליים 2
8 מבחן מסכם 1
(א'2 – פיזיולוגיה כללית ובמאמץ ( 15 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1-2 אספקת אנרגיה לפעילות גופנית – טיפוסי מאמץ, אדנוזין טרי פוספט, קריאטין – פוספט 4
3 גליקוליזה ויצור חומצת חלב – תהליך הגליקוליזה, חומצת חלב כגורם מגביל, פינוי חומצת חלב 2
4-5 (גליקוליזה ויצור חומצת חלב (המשך – OBLA, קביעת OBLA, חשיבות ה- OBLA בספורט, התאוששות ממאמצים עצימים 4
6 תהליכים אירוביים – התהליך האירובי, הגליקוליזה, מעגל קרבס ושרשרת הנשימה 2
7 צריכת החמצן – במנוחה ובמאמץ, גרעון החמצן 2
6 מבחן מסכם 1
**הערה: יש להדגיש את ההבדלים הפיזיולוגים (אם ישנם) בין נשים לגברים בכל הנושאים לעיל.
(א'3– תורת האימון – מבוא (15 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 א. מבוא ל"תורת האימון”
ב. הגדרת מושגי יסוד: "ספורט", "אימון", "תרגול", "לימוד",       גירוי אימון", "תרגילי אימון"
ג. גורמי ההישג בספורט
ד. כיצד בוחרים תרגיל באימון? 
2
2* "א. העומס באימון, תופעת "עומס היתר
ב. גירויי אימון ומיטובם
(ג. שיטות אימון ויישומם (מרכיבי הכושר הדינמיים
ד. עקרונות האימון
2
3* א. “כושר גופני"–הגדרות
ב. הגדרת מרכיבי הכושר הגופני
ג. האימון המחזורי
2
4* (אימון הזריזות הספורטיבית (קואורדינציה 2
5 אימון הסבולת 2
6 אימון הכוח 2
7 א. אימון המהירות
ב. אימון הגמישות
2
8 מבחן מסכם 1
* יש להתייחס לנשים/ ילדות בהשוואה לגברים/ ילדים.
(א'4 – מבוא לפסיכולוגיה של הספורט (15 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1

על הקשר שבין המדריך/ה לבין הספורטאי/ת (עבודה של בנים עם בנות)

2
2 גישות ביהביוריסטיות והקשרן לספורט 2
3-4 גישות דינמיות והקשרן לספורט 4
5 מוטיבציה של ילדים להשתתפות בספורט והסיבות לנשירה 2
6 מעורבות הורים בספורט 2
7 (הפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות (בנים/בנות 2
8 מבחן מסכם 1
ב. תכנית לימודים ענפית/מעשית – 140 שעות
שיעור מס׳ הנושא הנלמד מספר שעות הערות
1 שיחת פתיחה 2 כיתה
2 תולדות הענף 2 כיתה
3 יסודות טכניים 52 מעשי
4 ארגון מפעלים בענף 2 כיתה+
מעשי
5 בניית מופע קבוצתי 2 מעשי
6 שיפוט 6 כיתה
7 פציעות ספורט בענף 2 כיתה
8 תזונה בענף 2 כיתה
9 פסיכולוגיה של הענף 2 כיתה
10 בניית תוכנית לימודים שנתית 2 כיתה
11 שיחת סיכום 2 כיתה
12 אימון ובוחן המדריך 40 מעשי
13 הכנה גופנית לילדים 15 כיתה+
מעשי
14 מבחנים 9 כיתה+
מעשי
סה״כ 140