חטיבת הספורט

רקע כללי תכנית להכשרת מדריכים בענף הכדורגל

הישגיות בספורט עומדת ביחס ישר לרמת האימון וההדרכה. המאמן מלווה השחקנים בתהליך האימונים והמשחקים, ויש לו השפעה רבה מאד על אורח חייהם והתנהגותם.

כדי לפעול כראוי המאמן צריך להתברך ביכולות והכישורים הבאים:

– בקיאות במקצועות הספורט

– מיומנות בניהול ובניווט האימונים והמשחקים

– יכולת לחנך, לייעץ ולארגן

– יכולות לעקוב אחר מצבו העדכני של השחקן

– יכולת אינטואיטיבית לאבחן יתרונות וחסרונות, חולשות ומצבים משתנים של השחקן והקבוצה.

מאמנים ואנשי מקצוע בספורט אינם יכולים לקפוא על השמרים, עליהם ללמוד ולהשתפר כל העת ובאותה מידה לדרוש שיפור משחקניהם.

הידע המקצועי – מדעי של מרבית אנשי המקצוע בארץ אינו רחב דיו להתמודדות מול הצמרת העולמית, חסך זה שנוצר במשך עשרות שנים, בא לידי ביטוי בהישגיהם הירודים של מרבית השחקנים בישראל.

הידע בהכשרת שחקנים מוגבל ואינו מאפשר קידום אופטימלי של כישרונות..

לדוגמא: הרמה המתודית של תכנון האימון ואבחון ההישג אינה ממלאת אחר תנאי היסוד הנדרש ממנה: תיעוד, סיכום, ניתוח פרשנות ומסקנות של תהליכים שהסתיימו.

העדר הכרה במתודיקה כחלק מרכזי ובלתי נפרד בתחום מדעי הכדורגל, פוגע מלכתחילה בסיכויי יישומה של הגישה המתודית הנדרשת.

שיטות ואמצעי האימון השתפרו והתעצמו מאד בשנים האחרונות שחקני צמרת זוכים לתמיכה וסיוע רפואי, מדעי, תזונתי וכן בליווי רפואי – בריאותי ושיקומי.

עקב סיבות אלה יש לבנות את תכנית הלימודים להסמכת המאמנים והמדריכים כך שניתן יהיה להכשיר להדרכה מקצועית, מודרנית ומובילה להישגים.

מטרות הקורס

-להכשיר מדריכים בתחום הכדורגל.

-לשפר מיומנויות הוראה.

-להקנות מיומנויות יסוד בתחום הטכניקה, הטקטיקה, הכושר הגופני וההכנה המנטאלית בהדרכה ואימון של ילדים ובני נוער עדגיל 16 כולל.

קהל היעד

**

תנאי קדם

תנאי קבלה לקורס:

על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה במוסד/ בבית ספר להכשרת מדריכים של מנהל הספורט.

מבחני כניסה ומבנה הקורס:

המועמדים יידרשו לעבור ראיון אישי, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

יתקיימו במהלך הקורס לפחות שתי סדרות של ימים מרוכזים.

במהלך הקורס יתקיים לפחות ביקור אחד במועדון כדורגל.

זכאות לתעודה

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:

– מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף).

– מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן הענפי (כדורגל) – 70.

ציון מעבר במבחן המדעי – 66.

בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת מדריך כדורגל.

תעודת ההסכמה תינתן רק לחניך בעל תעודת מגיש עזרה ראשונה שהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה.

דרישות מהסטודנט

**

פירוט מערכת שעות/ שעות אקד׳ לפי נושאים:

תכנית הלימודים כוללת 212 שעות :

א.מדעים / עיוני – 52 שעות.

ב.מעשי / ענפי – 160 שעות.

ימי / מסלולי לימוד:

**

הכירו את צוות המורים:

**

למה ללמוד אצלנו?

תכנית הלימודים וטפסים חשובים

תכנית לימודים עיונית / חלק מדעי – סה"כ 52 שעות לימוד:
תורת האימון והכושר הגופני:  סה"כ שעות: 20 שעות.
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מבוא בתורת האימון, היבטים מתודיים, דידקטיים ופדגוגיים בהדרכת ילדים. 5
2 המאפיינים ההתפתחותיים והצרכים הנובעים בהתפתחות ביולוגית וההקשר לעומסים והתאוששות בגילאים הצעירים (כולל הדרכת ילדים). 3
3 מרכיבי ההישג, מרכיבי היכולת הגופנית והקואורדינטיבית. 4
4 שיטות ואמצעי אימון בענף הכדורגל 7 (מעשי ועיוני)
5 מבחן מסכם 1
רפואת ספורט:  סה"כ שעות: 20 שעות.
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 אורח חיים ספורטיבי 3
2 אנרגיה במסלוליה השונים 4
3 מבנה ותפקוד העצמות, מפרקים, שרירים, הלב והריאות ישולב אל תוך נושאי האנרגיה. 4
4 אקלים 2
5 תזונה וחשיבותה 3
6 פציעות ספורט: מניעה, זיהוי וטיפול 2
7 הבדלים בין בנים ובנות 1
8 מבחן מסכם 1
פסיכולוגיה של הספורט – סה"כ 12 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 מבוא לפסיכולוגיית ספורט 3
2 מוטיבציה ולחץ בעולמו של הספורטאי הצעיר 2
3 קידום צמיחה והתפתחות של ספורטאים ילדים ואימון ילדים ומתבגרים 1
4 שיפור יכולת הביצוע-אימון מנטלי 3
אימון ילדים עם צרכים מיוחדים 1
5 המאמן כמחנך 1
6 מבחן מסכם 1
תכנית לימודים ענפית/מעשית –160 שעות
שיעור מס׳ נושאי הלימוד שעות לימוד
1 ידע בכדורגל 18
2 תורת האימון 5
3 מנהיגות 14
4 שיטות לימוד 7
5 בטיחות 3
6 התמצאות במרחב: עם כדור וללא כדור 10
7 חוקי המשחק 4
8 טכניקה/ טקטיקה (לימוד ותרגול) 45
9 כושר גופני 12
10 לימוד מעשי 36
11 הערכת החניך 6
חניכה/סטאג'
סה״כ 160